TWORZYMY
Realizacje

Mapy przyrodnicze

Mapy przyrodnicze, nazywane także mapami środowiska przyrodniczego, to opracowania prezentujące poszczególne elementy środowiska, znajdujące się w kręgu zainteresowań ochrony przyrody, ekologii, sozologii i monitoringu środowiska.  

 

Wśród map przyrodniczych wyróżnia się mapy stanu środowiska, w tym mapy odmian i gatunków krajobrazu oraz mapy regionów fizycznogeograficznych. Kolejnym typami są mapy sozologiczne, mapy ochrony przyrody, mapy degradacji środowiska (np. mapy hydrosozologiczne, kompleksowe mapy sozologiczne).

 

Ponadto, szeroko rozwijamy na świecie rodzajem map przyrodniczych są mapy pokrycia i użytkowania terenu. Najbardziej popularnymi źródłami danych do tego rodzaju map, sa informacje gromadzone w ramach międzynarodowych projektów Corine Land Cover (CLC), LUCAS i GTOS.

 

Osobny typ map to specjalistyczne mapy przyrodnicze, opracowywane na potrzeby monitoringu środowiska w ramach projektów realizowanych przez GDOŚ, RDOŚ dla obszarów NATURA 2000, parki narodowe i krajobrazowe oraz do raportów środowiskowych na potrzeby inwestycji (np. mapy dendrologiczne). Mapy w tej grupie zaliczane są do map wielkoskalowych, bazujących na wynikach inwentaryzacji przyrodniczych i dodatkowo funkcjonują jako kartograficzna prezentacja danych przestrzennych GIS, gromadzonych zgodnie z takimi dokumentami jak ”Standard danych GIS w ochronie przyrody” i jego poszczególne adaptacje.

 


  

ZOBACZ WYBRANE REALIZACJE PROJEKTÓW PRZYRODNICZYCH

 

Inwentaryzacja drzew (operat dendrologiczny)  |  Monitoring śmiertelności nietoperzy  |  Monitoring awifauny  |  Ekspertyzy przyrodnicze

 


 

 

   Inwentaryzacja drzew (operat dendrologiczny) – inwestycja dotycząca przebudowy DW214 Skorzewo-Kościerzyna   

   

inwentaryzacja drzew, operat dendrologiczny, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Inwentaryzacja drzew (operat dendrologiczny) – modernizacja odcinków LK nr 821 i 822   

 

inwentaryzacja drzew, operat dendrologiczny, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Inwentaryzacja drzew (operat dendrologiczny) – rewitalizacja odcinków LK nr 285 i 771   

 

inwentaryzacja drzew, operat dendrologiczny, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Monitoring śmiertelności nietoperzy – droga ekspresowa S5   

 

monitoring przyrodniczy, monitoring nietoperzy, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Monitoring awifauny – lotniska wojskowe   

 

monitoring przyrodniczy, monitoring awifauny, monitoring ptaków, mapy przyrodnicze, mapy lotnisk, GIS w ochronie przyrody, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Monitoring awifauny – obszary Orle i Jaukszyce   

 

monitoring przyrodniczy, monitoring awifauny, monitoring ptaków, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Kozioróg w Czernej PLH020100   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Źródła Pijawnika PLH020076   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Dobromierz PLH020034   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Góry Orlickie PLH020060   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Las Pilczycki PLH020069   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszeckiego PLH020091   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Góra Wapienna PLH020095   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Kumaki Dobrej PLH020078   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Leśne Stawki koło Goszcza PLH020101   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Skoroszowskie Łąki PLH020093   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Wzgórza Warzęgowskie PLH020079   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Dąbrowy Janikowskie PLH020089   

  

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Lasy Grędzińskie PLH020081   

 

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

   Ekspertyza przyrodnicza – obszar NATURA2000 Galuszki w Chocianowie PLH020087   

    

ekspertyza przyrodnicza, mapy przyrodnicze, GIS w ochronie przyrody, Natura 2000, kartografia, usługi ,exgeo, BioGIS

 

 


 

   Zobacz nasze realizacje z innych działów tematycznych   

 

Mapy gospodarczeMapy historyczneMapy ogólnogeograficzneMapy fizycznogeograficzneMapy przyrodniczeMapy turystyczneGeowizualizacjeMapy i aplikacje WEB


 

Napisz do nas lub zadzwoń