TWORZYMY
Realizacje

Mapy historyczne

Mapa historyczna to współczesny efekt prac kartograficznych i pracy badawczej, prezentujący zjawiska (np. bitwy) lub procesy (np. rozwój osadnictwa) rozgrywające się w przeszłości w określonej przestrzeni geograficznej. Mapa historyczna to nie to samo co mapa dawna, za którą uważa się wszystkie opracowania kartograficzne powstałe zazwyczaj przed 1989 r. Dawne mapy stanowią źródło danych historycznych o różnym stopniu przydatności, natomiast mapy historyczne to składowe nauk pomocniczych historii. 

 


  

   ZOBACZ WYBRANE REALIZACJE MAP HISTORYCZNYCH   

 

Europa w 1525 r.  |  Europa w 1940 r.  |  Okres napoleoński  |  Imperium Rzymskie  |  Rozwój chrześcijaństwa  |  Polska i Litwa w XV w.  |  Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1569 r.  |  Królestwo Polskie w XIV r.  |  Czasy nowożytne (XV-XVII w.)  |  III rozbiór Polski  |  Kościół ewangelicko-augsburski w II RP  |  Łuniniec przed 1939 r.  |  Handel wołami, XVII w.  |  Południowy Krym, XVI w.  |  Pruski Górny Śląsk  |  Ziemia przemyska, XVII w.  |  Ziemia chełmińska, XVI w.  |  Ziemia dobrzyńska, XVI w.  |  Królestwo Polskie

 


 

Znaczenie map w historii jest to tyle istotne, że nie ma zjawiska lub procesu historycznego, którego nie dałoby się zaprezentować na mapie, a idąc dalej – wskazane byłoby każdorazowo uzupełnianie tekstów historycznych treścią kartograficzną aby podnieść ich wartość poznawczą.

 

Klasyfikacja map historycznych jest uzależniona od kilku aspektów. Kryterium czasu pozwala podzielić mapy historyczne na (za M. Machałek):

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, w przypadku analizy treść map historycznych, możemy wyróżnić mapy polityczne, gospodarcze, militarne, demograficzne, etniczne, przemian kulturowych. W przypadku map ściennych często są to mapy zawierające treści z różnych dziedzin. Pod względem formy mapy historyczne dzielimy na ścienne, atlasowe, podręcznikowe, konturowe (indukcyjne).

 

Kartografia historyczna i mapy historyczne są dziś nierozerwalnie związane z Systemami Informacji geograficznej (GIS) i pracą w środowisku cyfrowym. Na przestrzeni lat wykształcił się samodzielny kierunek bazujący na zastosowaniu i rozwijaniu narzędzi GIS w naukach historycznych (hGIS). Mapy powstające w naszej pracowni posiadają pełne zaplecze bazodanowe w postaci plików wektorowych, rastrowych oraz relacyjnych baz danych, dzięki czemu możemy powracać do realizowanych projektów i je edytować, modyfikować i aktualizować.

 

 

 

   WYBRANE PROJEKTY   

 

   Europa w 1525 r. - mapa polityczna   

 

Europa, XVI wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Europa w 1940 r. - mapa polityczna   

 

Europa, XX wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Okres napoleoński - mapa polityczna   

 

Okres napoleoński, wojny napoleońskie, XVIII wiek, XIX wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Imperium Rzymskie - mapa polityczna   

 

Imperium Rzymskie, III wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Rozwój chrześcijaństwa - mapa religii   

 

Rozwój chrześcijaństwa, XVI wiek, mapa religii, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Polska i Litwa w XV w. - mapa polityczna   

 

Polska, Litwa, XV wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1569 r. - mapa polityczna   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, 1569, XVI wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Królestwo Polskie w XIV r. - mapa polityczna   

 

Królestwo Polskie, XVI wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Czasy nowożytne (XV-XVII w.) - mapy polityczne   

 

Czasy nowożytne, XV wiek, XVI wiek, XVII wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   III rozbiór Polski - mapa polityczna   

 

Rzeczpospolita, Polska, III rozbiór, XVIII wiek, mapa polityczna, mapy historyczne, kartografia, usługi, exgeo

 

   Kościół ewangelicko-augsburski w II RP - mapa religii   

 

II RP, II Rzeczpospolita, XX-lecie międzywojenne, XX wiek, mapa religii, kościół ewangelicko-augsburski,  mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

 

   Łuniniec przed 1939 r. - historyczny plan miasta   

 

Łuniniec, kresy, XX wiek, plan miasta, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Handel wołami, XVII w. - mapa gospodarcza   

 

Rzeczpospolita, XVI wiek, XVII wiek, handel wołami, hodowla wołów, mapa gospodarcza, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Południowy Krym, XVI w. - mapy społeczno-ekonomiczne   

 

Południowy Krym, XVI wiek, XVII wiek, mapa społeczna, mapa gospodarcza, mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Pruski Górny Śląsk - mapa społeczna   

 

Pruski Górny Śląsk, II Rzeczpospolita, XX-lecie międzywojenne, XX wiek, mapa społeczna, mapa języka ojczystego,  mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Ziemia przemyska, XVII w. - mapy zniszczeń gospodarczych   

 

ziemia przemyska, I Rzeczpospolita, XVII wiek, mapy zniszczeń wojennych,  mapy historyczne, kartografia, usługi ,exgeo

 

   Ziemia chełmińska, XVI w. - mapa administracyjna   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, podział administracyjny, XVI wiek, ziemia chełmińska, kartografia historyczna, mapy historyczne, usługi, exgeo

 

   Ziemia dobrzyńska, XVI w. - mapa krajobrazowa   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, podział administracyjny, XVI wiek, ziemia dobrzyńska, kartografia historyczna, mapy historyczne, mapa krajobrazowa, usługi, exgeo

 

   Królestwo Polskie - mapa stylizowana   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, XVII wiek, kartografia historyczna, mapy historyczne, usługi, exgeo

 

 


 

   Zobacz nasze realizacje z innych działów tematycznych   

 

Mapy gospodarczeMapy historyczneMapy ogólnogeograficzneMapy fizycznogeograficzneMapy przyrodniczeMapy regionalneMapy turystyczneGeowizualizacjeMapy i aplikacje WEB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń