TWORZYMY
Realizacje

Mapy fizycznogeograficzne

Mapy fizycznogeograficzne prezentują zjawiska i procesy dotyczące abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego, które ze względu na swoją złożoność wymagało podzielenia je na odpowiednie typy:

 

 

Wszystkie wymienione rodzaje map fizycznogeograficznych cechują się różnorodnością tematyczną i metodyczną, wynikającą z ich skali, przeznaczenia, metod pozyskiwania danych, charakteru i zakresu treści oraz zasięgu przestrzennego.

STRONA W PRZEBUDOWIE

Napisz do nas lub zadzwoń