TWORZYMY
Realizacje

Mapy administracyjne

Mapy administracyjne prezentują podział danego terytorium (najczęściej państwa) na jednostki podziału administracyjnego. Mapy administracyjne najczęściej cechują się hierarchiczną strukturą jednostek (np. województwa, powiaty, gminy), wynikającą ze skali opracowania lub przeznaczenia projektu. Mapy podziałów administracyjnych opracowywane są zarówno dla czasów współczesnych, jak i minionych okresów historycznych. Treść map administracyjnych stanowi zazwyczaj siatka granic jednostek podziału administracyjnego oraz miejscowości pełniące funkcje administracyjne.


 

   ZOBACZ WYBRANE REALIZACJE MAP ADMINISTRACYJNYCH   

 

Polska - mapa administracyjna  |  Europa – podział polityczny  |  Świat – podział polityczny  |  Królestwo Polski, XIX w.  |  woj. kaliskie, XVI wwoj. pomorskie, XVI w.  |  woj. inowrocławskie, XVI w.  |  woj. chełmińskie, XVI w.  |  woj. brzesko-kujawskie, XVI w.

 


Odmianą map administracyjnych są mapy polityczne, które prezentują przynależność państwową obszarów lądowych oraz w uzasadnionych przypadkach wód przybrzeżnych wraz z wyłącznymi strefami ekonomicznymi. Zasadnicza treść map politycznych opiera się o prezentację przebiegu i rangi granic politycznych (w tym linii kontroli, linii demarkacyjnych, granic terytoriów o nieustalonym statusie politycznym) oraz stolic poszczególnych państw i terytoriów. Duże państwa o federacyjnej strukturze administracyjnej najczęściej podzielone są wewnętrzną siatką granic administracyjnych (stanów,  prowincji lub republik związkowych). 

 

Osobną grupą map administracyjnych są mapy struktur administracyjno-kościelnych. Na tego typu mapach oznacza się podziały administracyjne różnych wyznań, przede wszystkim kościołów chrześcijańskich cechujących się najbardziej sformalizowaną strukturą organizacyjną. Mapy kościelne prezentują najczęściej przebieg granic patriarchatów (Kościół prawosławny), metropolii, diecezji, dekanatów oraz rozmieszczenie parafii. Mapy tego rodzaju są bardzo popularne także w naukach historycznych, gdzie prezentują dawne zasięgi i przebiegi granic jednostek struktur kościelnych.

 

Popularnymi rodzajami opracowań są mapy podziałów historyczno-geograficznych, bazujące na dawnych podziałach administracyjnych w obrębie współczesnych państw. Dawne jednostki podziału administracyjnego, dziś stanowią element dziedzictwa kulturowego i funkcjonują jako regiony historyczne. Na tego rodzaju mapach prezentuje się zasięg danego regionu oraz jego historyczne centra, najczęściej na tle współczesnej mapy administracyjnej. 

 

We wszystkich realizowanych przez nas projektach mapa administracyjna opiera się o dane przestrzenne, gromadzone w postaci plików shapefile oraz relacyjną bazę danych zawierającą nazwy jednostek podziału administracyjnego oraz ich kodowanie. 

 

   WYBRANE PROJEKTY   

 

   Mapa administracyjna Polski   

 

Polska, mapa administracyjna, podział na województwa, podział na powiaty, podział na gminy, granice województw, granice powiatów, kartografia, usługi ,exgeo 

 

   Europa - podział polityczny   

 

Europa, mapa polityczna, Unia Europejska, kartografia, usługi, exgeo 

 

   Świat - podział polityczny   

 

Świat mapa polityczna, kartografia, usługi, exgeo 

 

   Królestwo Polskie  – podział administracyjny 1815, 1845, 1867, 1915   

 

Królestwo Polskie, mapa, podział administracyjny, kartografia, usługi, exgeo 

 

   Rzeczpospolita Obojga Narodów, województwo kaliskie w poł. XVI w.   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, podział administracyjny, XVI wiek, województwo kaliskie, kartografia historyczna, mapy historyczne, usługi, exgeo 

 

 

   Rzeczpospolita Obojga Narodów, województwo pomorskie w poł. XVI w., część południowa   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, podział administracyjny, XVI wiek, województwo pomorskie, kartografia historyczna, mapy historyczne, usługi, exgeo 

 

   Rzeczpospolita Obojga Narodów, województwo inowrocławskie w poł. XVI w.   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, podział administracyjny, XVI wiek, województwo inowrocławskie, kartografia historyczna, mapy historyczne, usługi, exgeo 

 

   

   Rzeczpospolita Obojga Narodów, województwo chełmińskie w poł. XVI w.   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, podział administracyjny, XVI wiek, województwo chełmińskie, kartografia historyczna, mapy historyczne, usługi, exgeo 

 

   Rzeczpospolita Obojga Narodów, województwo brzesko-kujawskie w poł. XVI w.   

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, RON, podział administracyjny, XVI wiek, województwo brzesko-kujawskie, kartografia historyczna, mapy historyczne, usługi, exgeo 

 

 


 

   Zobacz nasze realizacje z innych działów tematycznych   

 

Mapy gospodarczeMapy historyczneMapy ogólnogeograficzneMapy fizycznogeograficzneMapy przyrodniczeMapy regionalneMapy turystyczneGeowizualizacjeMapy i aplikacje WEB


 

Napisz do nas lub zadzwoń