TWORZYMY
Realizacje

Mapy gospodarcze

Mapy gospodarcze (mapy ekonomiczne) to mapy tematyczne, prezentujące formy i rezultaty działalności/aktywności gospodarczej człowieka. Mapy tego rodzaju cechuje duże zróżnicowanie tematyczne, wynikające m.in. z stosowanego w makroekonomii podziału gospodarki na sektory ekonomiczne.


 

   ZOBACZ WYBRANE REALIZACJE MAP GOSPODARCZYCH   

 

Polska - mapa przemysłu  |  Francja - mapa przemysłu  |  Polska - mapa rolnictwa  |  Węgry - mapa rolnictwa  |  Dania - mapa rolnictwa  |  Afryka - mapa ogólnogospodarcza  |  Ameryka Południowa - mapa ogólnogospodarcza  |  Ameryka Północna - mapa ogólnogospodarcza  |  Australia i Oceania - mapa ogólnogospodarcza  |  Azja - mapa ogólnogospodarcza  |  Europa - mapa ogólnogospodarcza

 


 

Wśród map gospodarczych wyróżniamy zazwyczaj trzy główne typy, tj. mapy rolnictwa, mapy przemysłu i mapy usług. Kompleksowe i syntetyczne ujęcie zagadnień gospodarczych zapewniają mapy ogólnogospodarcze.

 

Każdy z sektorów gospodarki może być prezentowany na pewnym wycinku, dotykać tylko jednego szczegółowego zagadnienia a także prezentować dane historyczne. Źródłami danych do tworzenia map ekonomicznych są głównie dane statystyczne, gromadzone w postaci m.in. spisów przemysłowych, spisów przedsiębiorstw i spisów rolnych. W przypadku historycznych map gospodarczych, możemy sięgać do roczników statystycznych lub bardziej szczegółowo w przypadku ziem polskich do lustracji królewszczyzn, rewizji dóbr królewskich, rejestrów szkód, rejestrów podatkowych, inwentarzy dóbr ziemskich i abiturat (spisów juramentów).

 

Prezentacja zjawisk gospodarczych odbywa się z zastosowaniem różnego rodzaju wskaźników i mierników, pozwalających na porównywanie między sobą poszczególnych obszarów, najczęściej jednostek podziału administracyjnego lub regionów. Treść gospodarcza prezentuje się za pomocą metod kartograficznych, m.in. kartogramu, kartodiagramu, sygnatur zgromadzonych w sposób uporządkowany, logiczny i ustandaryzowany w objaśnieniach do mapy.

 

Podkład map gospodarczych wynika wprost z rodzaju prezentowanej treści, a więc możemy spotkać mapy gdzie polami odniesieniajednostki administracyjne, jednostki osadnicze lub elementy liniowe. Treść podkładu jest uzupełniana w zależności od przeznaczenia mapy o sieć hydrograficzną, osadnictwo i granice administracyjne.

 

 

   WYBRANE PROJEKTY   

 

   Polska - mapa przemysłu   

 

Polska, mapa przemysłu, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Francja - mapa przemysłu   

 

Francja, mapa przemysłu, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Polska - mapa rolnictwa   

 

Polska, mapa rolnictwa, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Węgry - mapa rolnictwa   

 

Węgry, mapa rolnictwa, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Dania - mapa rolnictwa   

 

Dania, mapa rolnictwa, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Afryka - mapa ogólnogospodarcza   

 

Afryka, mapa gospodarcza, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Ameryka Południowa - mapa ogólnogospodarcza   

 

Ameryka Południowa, mapa gospodarcza, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Ameryka Północna - mapa ogólnogospodarcza   

 

Ameryka Północna, mapa gospodarcza, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Australia i Oceania - mapa ogólnogospodarcza   

 

Australia i Oceania, mapa gospodarcza, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Azja - mapa ogólnogospodarcza   

  

Azja, mapa gospodarcza, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

   Europa - mapa ogólnogospodarcza   

 

Europa, mapa gospodarcza, kartografia ekonomiczna, gospodarka, usługi ,exgeo

 

 


 

   Zobacz nasze realizacje z innych działów tematycznych   

 

Mapy gospodarczeMapy historyczneMapy ogólnogeograficzneMapy fizycznogeograficzneMapy przyrodniczeMapy regionalneMapy turystyczneGeowizualizacjeMapy i aplikacje WEB


 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń