TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Usługi

MAPY TEMATYCZNE

Mapy tematyczne powszechnie wykorzystuje się w nauce, dydaktyce, gospodarce i życiu codziennym. Mapy te są środkiem wizualizacji danych przestrzennych, gdyż w syntetyczny i kompleksowy sposób pozwalają obserwować zachodzące wokół nas procesy. Dzięki mapom tematycznym możliwe jest analizowanie zjawisk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych w celu ich zrozumienia i optymalnego wykorzystania przestrzeni geograficznej. 

 

Opracowujemy różnego typu mapy tematyczne:

 

– mapy fizycznogeograficzne, w tym:

          – hipsometryczne

          – geologiczne

          – geomorfologiczne

          – gleb

          – hydrograficzne

          – klimatyczne

          – roślinności i zwierząt (biogeograficzne)

          – środowiska przyrodniczego

          – pokrycia i użytkowania terenu

 

– mapy społeczno-gospodarcze, w tym:

          – ludnościowe

          – osadnictwa

          – zagadnień społecznych (np. zdrowia, poziomu życia, aktywności politycznej itp.)

          – społecznej organizacji przestrzeni (np. polityczne, administracyjne, kościelne itp.)

          – gospodarcze (np. rolnictwa, przemysłu, budownictwa, usług itp.)

 

– transportowe

 

– turystyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń