TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Usługi

MAPY HISTORYCZNE

 

Kartografia historyczna stanowi istotny zakres naszej działalności. Omawianie zagadnień historycznych bez poznania ich kontekstu przestrzennego jest zawsze niepełne, gdyż wszystko co tyczy się przeszłości zachodziło zarówno w czasie jak i przestrzeni. Prezentacja przeszłości w za pomocą mapy nie jest rzeczą prostą. Informacja historyczna będąca niejednoznaczną, nieprecyzyjną i niepełną konfrontowana jest z powierzchnią mapy, która dla odmiany jest ściśle określona, jednoznaczna i wymaga precyzyjnej i bardzo konkretnej  informacji przestrzennej. Takie postawienie problemu każdorazowo wymusza na redaktorze analizowanie projektowanej treści zarówno od strony historycznej i jak przyrodniczej, gdyż wszelkie wydarzenia miały miejsce na określonej przestrzeni i specyficznym dla prezentowanej epoki krajobrazie. Bazując na wielokierunkowej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, obowiązkowo wspartej źródłami historycznymi, tworzymy wiarygodną scenografię dla prezentowanych zagadnień historycznych.

 

  

W ramach szeroko pojętej kartografii historycznej wykonujemy m.in.:

 

  

 

Mapy podziałów politycznych i administracyjnych


 

 

 Mapy działań wojennych i plany bitew


 

 

 

 

 Mapy społeczno-gospodarcze dla minionych okresów historycznych


 

 

 

 Mapy edukacyjne (w ramach podręczników, atlasów szkolnych, map ściennych)


 

 

  

Specjalistyczne mapy tematyczne, dotyczące wąskich zagadnień historycznych


 

 

  

Mapy interaktywne oraz portale historyczne


 

 

  

Odbiorcami naszych projektów są przede wszystkim wydawnictwa, jednostki naukowe, indywidualni historycy i archeolodzy oraz wiodące portale historyczne. Nasz zespół współpracuje z instytutami naukowymi w ramach prowadzonych przez nie projektów badawczych, wspierając ich prace od strony geoinformacyjnej i kartograficznej.

Napisz do nas lub zadzwoń