TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Usługi

GEOWIZUALIZACJE (GeoVis)

Prezentacja przestrzeni może odbywać się także innymi metodami niż  klasycznie pojmowaną mapą. Geowizualizacja (Geovisualisation, GeoVis, GVis) stanowi połączenie kartografii, wizualizacji naukowej z analizą obrazów i danych. Klasycznymi formami prezentacji są kompozycje wielomapowe, prezentacje trójwymiarowe oraz multimedialne. Priorytetem w tworzeniu dobrze pojmowanych geowizualizacji jest wydobycie wiedzy przestrzennej i taka jej prezentacja aby stała się zrozumiała i atrakcyjna dla odbiorcy. 

 

Formy geowizualizacji:

– kartogramy i kartodiagramy dla jednej, dwóch lub wielu zmiennych

– diagramy zmiennych wartości

– wieloseryjne minimapy

– animacje zmienności danych

– blokdiagramy i przestrzenne modele zjawisk i procesów

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń