TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Usługi

Geowizualizacje (GeoVis)

GEOWIZUALIZACJE (GeoVis) 

 

Prezentacja przestrzeni może odbywać się także innymi metodami niż za pomocą klasycznie pojmowanej mapy. Geowizualizacja (Geovisualisation, GeoVis, GVis) stanowi połączenie kartografii, wizualizacji naukowej z analizą obrazów i danych. Klasycznymi formami prezentacji są kompozycje wielomapowe, prezentacje trójwymiarowe oraz multimedialne.

 

Zobacz opinie naszych Klientów 

 

Priorytetem w tworzeniu dobrze pojmowanych geowizualizacji jest wydobycie wiedzy przestrzennej i taka jej prezentacja aby stała się zrozumiała i atrakcyjna dla odbiorcy. Formy geowizualizacji:

 

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń