TWORZYMY
Usługi

Analizy przestrzenne (GIS)

ANALIZY PRZESTRZENNE (GIS)  

 

 

Jak pokazuje nasze życie, podejmowane działania decyzyjne w większości odnoszą się do przestrzeni geograficznej – uważa się, że odsetek wyborów jakich dokonujemy, w około 80% kontekst przestrzenny.

 

Prawidłowe rozpoznanie rozkładu danych w przestrzeni dla interesującego nas zjawiska, pozwala na minimalizację ryzyka związanego z podjęciem decyzji lub wyciągnięcia wniosków w oparciu o tzw. przeczucie. W dobie powszechnej cyfryzacji, mamy do dyspozycji obszerne zasoby danych odnoszących się do przestrzeni geograficznej i oprogramowanie umożliwiające ich przetwarzanie.

 

Najważniejszym elementem tego systemu jest człowiek, posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalające wydajnie analizować interesujące nas dane oraz odpowiednio zaprezentować ich wyniki. W tym miejscu z pomocą przychodzi nasz zespół, posiadający doświadczenie w gromadzeniu, magazynowaniu, analizowaniu oraz udostępnianiu informacji przestrzennej.

 

W ramach omawianego zagadnienia pracujemy z przedsiębiorstwami z branży środowiskowej, administracją samorządową, jednostkami naukowymi oraz sektorem handlowym

 

Zobacz opinie naszych Klientów 

 

 

Zagadnienia historyczne, w tym analiza przestrzenna masowych źródłach danych >>> 

 

 

Zagadnienia przyrodnicze, w tym inwentaryzacje przyrodnicze pod inwestycje infrastrukturalne oraz badania georóżnorodności obszaru >>> 

 

 

 

Zagadnienia związane z dostępnością czasowo-przestrznną obiektów publicznych >>> 

 

 

 

Zagadnienia dotyczące geomorfometrii i analizy rzeźby terenu, w tym badania kubatury nasypów, objętości obniżeń terenu, występowania prawidłowości w występowaniu form ukształtowania powierzchni terenu >>> 

 

 

Badania rynków w ramach szeroko pojętego geomarketingu >>> 

 

 

Geostatstyka >>> 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń