TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Realizacje

Mapy do podręczników historycznych - klasa 4 i 5

Książki i podręczniki stanowią miejsce publikacji map edukacyjnych wychodzących z naszej pracowni. Opracowania na potrzeby nauki historii, powstały we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.

 

 

•••    Rozprzestrzenianie się rolnictwa w okresie neolitu      •••

 

Słowa kluczowe: Żyzny Półksiężyc, Bliski Wschód, Europa, Afryka, rolnictwo, neolit

 

 

•••    Najstarsze cywilizacje świata     •••

 

Słowa kluczowe: Sumer, Egipt, Indus, Chiny, cywilizacja

 

 

•••    Egipt w okresie Starego Państwa     •••

 

 

Słowa kluczowe: Egipt, Nil, delta, Synaj, Memfis, Teby, Abu Simbel, Giza

 

 

•••    Palestyna w X-IX w. p.n.e.     •••

 

 

Słowa kluczowe: starożytny Izrael, Salomon, Juda, Palestyna, Synaj, Jerozolima

 

 

 

•••    Grecja w VII-VI wieku p.n.e     •••

 

 

Słowa kluczowe: Grecja, Kreta, Azja Mniejsza, świątynie, Bałkany, Macedonia

 

 

•••    Cesarstwo rzymskie w I-II wieku n.e.     •••

 

 

Słowa kluczowe: cesarstwo, Rzym, Italia, Grecja, Azja, Egipt, Afryka, Hiszpania, Galia, Brytania

 

 

•••    Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w IV-V wieku     •••

 

 

Słowa kluczowe: chrześcijaństwo, cesarstwo, Rzym

 

 

•••    Cesarstwo bizantyjskie w VI-XIV wieku     •••

 

 

Słowa kluczowe: Bizancjum, Justynian, Konstantynopol, Morze Śródziemne

 

 

•••    Podboje Arabów w VII-IX wieku     •••

 

 

Słowa kluczowe: Mahomet, Mekka, Medyna, hidżra, Arabowie

 

 

•••    Monarchia Karola Wielkiego     •••

 

 

Słowa kluczowe: Karol Wielki, Frankowie, Francja, Europa, Saksonia, Bawaria, Italia

 

 

•••    Podział państwa Franków     •••

 

 

Słowa kluczowe: Sumer, Egipt, Indus, Chiny, cywilizacja

 

 

•••    Europa w I połowie XI wieku     •••

 

 

Słowa kluczowe: Europa, Normanowie, cesarstwo rzymskie, Bizancjum, Francja

 

 

•••    Państwa utworzone przez krzyżowców po 1096 roku     •••

 

 

Słowa kluczowe: Palestyna, Jerozolima, Seldżucy, Cypr, wyprawy krzyżowe

 

 

•••    Ziemie Polskie w X wieku     •••

 

 

 

Słowa kluczowe: plemiona, Polanie, Mieszko I, biskupstwo, chrzest

 

 

•••    Polska Bolesław Chrobrego     •••

 

 

Słowa kluczowe: Bolesław Chrobry, Henryk II, wojna, Gniezno, Poznań, Kijów, koronacja, zjazd gnieźnieński

 

 

•••    Polska na początku rozbicia dzielnicowego (połowa XII wieku)     •••

 

 

Słowa kluczowe: podział dzielnicowy, Bolesław Krzywousty, dzielnica senioralna, Władysław Wygnaniec, Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski

 

 

 

 

•••    Kolonizacja niemiecka w Europie Środkowej     •••

 

 

Słowa kluczowe: osadnictwo niemieckie, miasta, lokacja, prawo niemieckie

 

 

 

•••    Państwo zakonu krzyżackiego pod koniec XIII wieku     •••

 

 

Słowa kluczowe: Krzyżacy, zakon, ziemia chełmińska, Malbork, Inflanty

 

 

 

•••    Polska za rządów Władysława Łokietka     •••

 

 

Słowa kluczowe: Władysław Łokietek, zjednoczenie ziem, koronacja. Płowce

 

 

 

•••    Polska za rządów Kazimierza Wielkiego     •••

 

Słowa kluczowe: Kazimierz Wielki, Korona, Ruś Halicka, Mazowsze, Krzyżacy, zamki

 

 

 

•••    Polska i Litwa w XIV wieku     •••

 

 

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, unia polsko-litewska

 

 

 

•••    Wielka Wojna z zakonem     •••

 

 

Słowa kluczowe: Malbork, Grunwald, 1410, oblężenie, bitwa

 

 

 

•••    Wojna trzynastoletnia     •••

 

 

Słowa kluczowe: Krzyżacy, Polska, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń