TWORZYMY
Realizacje

EUROPA - MAPA ŚCIENNA

Mapa ścienna Europy to opracowanie wydane w 2016 roku w skali 1: 14 000 000, dostępne do nabycia w księgarnaich i sklepach internetowych. Produkt obejmuje mapę ogólnogeograficzną Europy oraz planszę edukacyjną prezentującą najdłuższe europejskie rzeki, największe i najgłębsze jeziora oraz najwyższe szczyty. Rewers mapy zawiera podział polityczny kontynentu oraz planszę prezentującą rozwój przestrzenny Unii Euroepjskiej wraz z siedzibami najwazniejszych wspólnotowych instytucji.

 

          Mapa ogólnogeograficzna Europy, skala 1:14 000 000     •     

 

 

      ↓     Półwyspe Iberyjski (fragment mapy)      ↓     

 

 

      ↓     Włochy i Grecja (fragment mapy)      ↓     

 

 

      ↓     Europa Środkowa (fragment mapy)      ↓     

 

 

      ↓     Objaśnienia znaków (fragment mapy)      ↓     

 

 

 

 

          Mapa politycznaEuropy, skala 1:14 000 000     

 

 

 

      ↓     Europa Środkowa (fragment mapy)      ↓     

 

 

      ↓     Europa Południowo-Zachodnia (fragment mapy)      ↓     

 

 

      ↓     Turcja i Bliski Wschód (fragment mapy)      ↓     

 

 

 

      ↓    Rozwój przestrzenny Unii Europejskiej (fragment mapy)      ↓     

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń