TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Realizacje

EDUŚ - Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Platforma EDUŚ zawierająca szereg lekcji tematycznych ilustrowanych naszymi mapami dostępna jest pod adresem www.edus.ibrbs.pl. Mapy obejmują zarówno zagadnienia historyczne, geograficzne jak i administracyjne. W określonych przypadkach stworzyliśmy blokdiagramy i geokompozycje pozwalające zapoznać się z szczegółami omawianych w ramach lekcji zjawisk. Wybrane opracowania prezentujemy poniżej.

 

Mapy historyczne


 

Śląsk za panowania pierwszych Piastów


 

Słowa kluczowe: Mieszko I, Bolesław Chrobry, państwo Piastów, Kazimierz Odnowiciel, Śląsk, mapa, Henryk II

 

Śląsk za panowania Henryków śląskich w latach 1201–1241


 

Słowa kluczowe: Henryk Brodaty, Śląsk, Księstwo opolsko-raciborskie, ziemia kaliska, ziemia krakowska, ziemia sandomierska, ziemia lubuska, Wielkopolska, Milsko, Marchia Łużycka

 

Księstwa śląskie w XIV wieku


 

Słowa kluczowe: ziemie lenne, Czechy, księstwa Piastów, Śląsk, Głogów, Wrocław, Ścinawa, Oleśnica, Jawor, Świdnica, Ziebice, Brzeg, Opole, Strzelce, Toszek, Bytom, Koźle, Niemodlin, Racibórz, Cieszyn, Oświęcim

 

Brandenburgia – Prusy w latach 1600–1795


  

Brandenburgia, Prusy, Prusy Książęce, Prusy południowe, Nowe Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, Pomorze Tylne, Pomorze Przednie, Śląsk, Nowy Śląsk, Magdeburg, Minden, Mark, Kleve, Osnabruck, Wschodni Friesland, Święte Cesarstwo Rzymskie Narody Niemieckiego, rozwój przestrzenny

 

Ziemie Polskie w czasie I wojny światowej


 

Słowa kluczowe: Cesarstwo Rosyjskie, Cesarstwo Niemieckie, Austro-Węgry, okupacja niemiecka, okupacja austriacka, front wschodni 1915, II Rzeczpospolita, I wojna światowa, Królestwo Polskie, Śląsk Austriacki, Prowincja Śląsk, Obszar Głównodowodzącego Wschodu

 

Prowincja Śląsk w Królestwie Prus i Cesarstwie Niemieckim w latach 1871–1914


 

Słowa kluczowe: Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Prus, 1871-1914, Szlezwik-Holsztyn, Meklenburgia-Schwerin, Hannower, Oldenburg, Pomorze, Prusy Zachodnie, Prusy Wschodnie, Poznań, Śląsk, Brandenburgia, Saksonia, Brunszwik, Westfalia, Lippe-Detmold, Anhalt, Waldeck, Hessen-Nassau, Turyngia, Nadrenia, Hesja, Bawaria, Alzacja-Lotaryngia, Badenia, Wirtenbergia, Austro-Węgry

 

Śląsk Austriacki w II połowie XVIII w.


 

Austro-Węgry w latach 1867–1914


 

Zmiany granic państwowych na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918–1938


 

Zagłębie Dąbrowskie w Królestwie Polskim w latach 1815–1914


 

Powiat częstochowski w I połowie XIX wieku


 

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim


 

Jaworzno w granicach Rzeczpospolitej Krakowskiej w latach 1815–1846


 

Jaworzno na obszarze Galicji po 1846 r.


 

Województwo Śląskie w Rzeczpospolitej Polskiej w 1930 r.


 

Rejencja opolska. Ludność według używanego języka w 1890 r.


 

Prowincja Śląsk. Zatrudnieni w przemyśle i rzemiośle w 1907 r.


 

Śląsk Cieszyński. Ludność według używanego języka w 1910 r.


 

Księstwa śląskie w I poł. XVI w. Główne ośrodki protestantyzmu


 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. Parafie ewangelickie w Województwie Śląskim (Polska) i Rejencji Opolskiej (Niemcy) przed 1938 r.


 

Śląsk w Europie Środkowej w latach 1871–1914


 

Śląsk w Europie Środkowej w latach 1822–1938


 

 

MAPY GEOGRAFICZNE


 

Niecka górnośląska na tle jednostek geologicznych Polski


 

Województwo śląskie. Ukształtowanie powierzchni (mapa hipsometryczna)


 

Województwo śląskie. Podział na regiony fizykogeograficzne (makroregiony)


 

Województwo śląskie. Podział na regiony fizykogeograficzne (mezoregiony)


 

Województwo śląskie. Mapa geologiczna osadów czwartorzędowych


 

 

Województwo śląskie. Mapa geologiczna odkryta (bez utworów czwartorzędowych)


 

Górnośląskie Zagłębie Węglowe


 

Województwo śląskie. Pokrywa glebowa


 

Województwo śląskie. Wody powierzchniowe


 

Województwo śląskie. Klasy czystości wód powierzchniowych


 

Województwo śląskie. Średnie dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 w 2016 roku


 

Województwo śląskie. Średnie dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 w 2016 roku


 

Województwo śląskie. Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w 2016 roku


 

Województwo śląskie. Średnie roczne stężenie bezno(a)pirenu w 2016 roku


 

Województwo śląskie. Subregiony historyczno-kulturowe


 

Województwo śląskie. Podział na regiony klimatyczne


 

Województwo śląskie. Województwo śląsko-dąbrowskie w latach 1945-1950


 

Województwa po reformie administracyjnej w 1975 r.


 

Województwo śląskie. Euroregiony


 

Województwo śląskie. Dialekty


 

Dialekt śląski na współczesnej mapie województw opolskiego i śląskiego


 

Województwo śląskie. Diecezje Kościoła katolickiego po 1992 r.


 

Górnośląski Związek Metropolitalny


 

Konurbacja górnośląska


 

Konurbacja rybnicka


 

Zagłębie dąbrowskie. Ziemia zawierciańska. Zbiorniki i cieki wodne


 

Plansze edukacyjne


 

Województwo śląskie. Rzeźba krawędziowa


 

Słowa kluczowe: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Próg Herbski, Próg Woźnicki, Garb Tarnogórski, dolina Górnej Warty, dolina Liswarty, dolina Małej Panwi, rzeźba krawędziowa, górna jura, środkowa jura, górny trias, środkowy trias

 

Województwo śląskie. Schemat osuwiska


 

Słowa kluczowe: osuwisko rotacyjne, jęzor osuwiskowy, czoło osuwiska, szczeliny, skarpa główna, progi, zagłębie wewnątrzosuwiskowe, rów osuwiskowy, powierzchnie odkłucia, skarpy wtórne, próg, wały, szczeliny podłużne

 

 

Województwo śląskie. Rzeźba krasowa


 

Słowa kluczowe: jaskinia, zapadlisko krasowe, lej krasowy, studnia krasowa, ponor, wywierzysko, stalagnat, stalaktyt, stalagmit, rzeka podziemna

 

 

Województwo śląskie. Ruchy masowe


 

Słowa kluczowe: ruchy masowe, osuwisko, odpadanie, spełzywanie

 

 

Województwo śląskie. Przekrój geologiczny przez górnośląską nieckę węglową


 

Słowa kluczowe: niecka węglowa, Górny Śląsk, węgiel kamienny, karbon górny, grupa siodłowa, grupa brzeżna, grupa łękowa, wapienie, trias, paleogen, neogen, iły, piaski, Doktorowicz-Hrebnicki

 

Województwo śląskie. Wyspa ciepła nad miastem. Przykładowy rozkład temperatury


 

Słowa kluczowe: wyspa ciepła, rozkład temperatury, miasto, centrum, przedmieścia

 

Bitwa pod Małujowicami, 10 kwietnia 1741 r.


 

Słowa kluczowe: Małujowice, Fryderyk II, Neipperg, Martitz, Berlichigen, 1741

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń