TWORZYMY
Realizacje

EDUŚ - Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

   EDUŚ - INSTYTUT BADAŃ REGIONALNYCH BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ   

 

 

Platforma EDUŚ zawiera szereg lekcji tematycznych dotyczących Śląska, które zostały zilustrowane naszymi planszami.

 

Platforma dostępna jest pod adresem: www.edus.ibrbs.pl.

 

 

     *     *

 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Zastępca Dyrektora ds. Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

 

 

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej kolejny raz pragnie podziękować Panu Marcinowi Sobiechowi za owocną współpracę przy tworzeniu drugiej serii map do platformy edukacyjnej EDUŚ. Mapy ponownie wyróżniają się estetyczną oprawą graficzną i dobrym wykonaniem technicznym.

 

Pan Marcin Sobiech wykazał się pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Praca została wykonana terminowo i solidnie, a autor map pozostawał w stałym kontakcie z OBR BŚ.

 

 

     *     *

 

 

Różnorodność zagadnień wymagała opracowania map, diagramów i geowizualizacji uzupełniających treść poszczególnych lekcji oferowanych w serwisie.

 

Wybrane prezentujemy poniżej: 

 

 

   MAPY HISTORYCZNE   

Śląsk za panowania pierwszych Piastów

 

Śląsk za panowania pierwszych Piastów. Mieszko I, Bolesław Chrobry, państwo Piastów, Kazimierz Odnowiciel, Śląsk, mapa, Henryk II

 

Słowa kluczowe: Mieszko I, Bolesław Chrobry, państwo Piastów, Kazimierz Odnowiciel, Śląsk, mapa, Henryk II

 

Śląsk za panowania Henryków śląskich w latach 1201–1241

 

Śląsk za panowania Henryków śląskich w latach 1201–1241. Henryk Brodaty, Śląsk, Księstwo opolsko-raciborskie, ziemia kaliska, ziemia krakowska, ziemia sandomierska, ziemia lubuska, Wielkopolska, Milsko, Marchia Łużycka

 

Słowa kluczowe: Henryk Brodaty, Śląsk, Księstwo opolsko-raciborskie, ziemia kaliska, ziemia krakowska, ziemia sandomierska, ziemia lubuska, Wielkopolska, Milsko, Marchia Łużycka

 

Księstwa śląskie w XIV wieku

 

Księstwa śląskie w XIV wieku

 

Słowa kluczowe: ziemie lenne, Czechy, księstwa Piastów, Śląsk, Głogów, Wrocław, Ścinawa, Oleśnica, Jawor, Świdnica, Ziebice, Brzeg, Opole, Strzelce, Toszek, Bytom, Koźle, Niemodlin, Racibórz, Cieszyn, Oświęcim

 

Brandenburgia – Prusy w latach 1600–1795

 

Brandenburgia – Prusy w latach 1600–1795

  

Brandenburgia, Prusy, Prusy Książęce, Prusy południowe, Nowe Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, Pomorze Tylne, Pomorze Przednie, Śląsk, Nowy Śląsk, Magdeburg, Minden, Mark, Kleve, Osnabruck, Wschodni Friesland, Święte Cesarstwo Rzymskie Narody Niemieckiego, rozwój przestrzenny

 

Ziemie Polskie w czasie I wojny światowej

 

Ziemie Polskie w czasie I wojny światowej

 

Słowa kluczowe: Cesarstwo Rosyjskie, Cesarstwo Niemieckie, Austro-Węgry, okupacja niemiecka, okupacja austriacka, front wschodni 1915, II Rzeczpospolita, I wojna światowa, Królestwo Polskie, Śląsk Austriacki, Prowincja Śląsk, Obszar Głównodowodzącego Wschodu

 

Prowincja Śląsk w Królestwie Prus i Cesarstwie Niemieckim w latach 1871–1914

 

Prowincja Śląsk w Królestwie Prus i Cesarstwie Niemieckim w latach 1871–1914

 

Słowa kluczowe: Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Prus, 1871-1914, Szlezwik-Holsztyn, Meklenburgia-Schwerin, Hannower, Oldenburg, Pomorze, Prusy Zachodnie, Prusy Wschodnie, Poznań, Śląsk, Brandenburgia, Saksonia, Brunszwik, Westfalia, Lippe-Detmold, Anhalt, Waldeck, Hessen-Nassau, Turyngia, Nadrenia, Hesja, Bawaria, Alzacja-Lotaryngia, Badenia, Wirtenbergia, Austro-Węgry

 

Śląsk Austriacki w II połowie XVIII w.

 

Śląsk Austriacki w II połowie XVIII w.

 

Austro-Węgry w latach 1867–1914

 

Austro-Węgry w latach 1867–1914

 

Zmiany granic państwowych na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918–1938

 

Zmiany granic państwowych na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918–1938

 

Zagłębie Dąbrowskie w Królestwie Polskim w latach 1815–1914

 

Zagłębie Dąbrowskie w Królestwie Polskim w latach 1815–1914

 

Powiat częstochowski w I połowie XIX wieku

 

Powiat częstochowski w I połowie XIX wieku

 

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

 

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

 

Jaworzno w granicach Rzeczpospolitej Krakowskiej w latach 1815–1846

 

Jaworzno w granicach Rzeczpospolitej Krakowskiej w latach 1815–1846

 

Jaworzno na obszarze Galicji po 1846 r.

 

Jaworzno na obszarze Galicji po 1846 r.

 

Województwo Śląskie w Rzeczpospolitej Polskiej w 1930 r.

 

Województwo Śląskie w Rzeczpospolitej Polskiej w 1930 r.

 

Rejencja opolska. Ludność według używanego języka w 1890 r.

 

Rejencja opolska. Ludność według używanego języka w 1890 r.

 

Prowincja Śląsk. Zatrudnieni w przemyśle i rzemiośle w 1907 r.

 

Prowincja Śląsk. Zatrudnieni w przemyśle i rzemiośle w 1907 r.

 

Śląsk Cieszyński. Ludność według używanego języka w 1910 r.

 

Śląsk Cieszyński. Ludność według używanego języka w 1910 r.

 

Księstwa śląskie w I poł. XVI w. Główne ośrodki protestantyzmu

 

Księstwa śląskie w I poł. XVI w. Główne ośrodki protestantyzmu

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. Parafie ewangelickie w Województwie Śląskim (Polska) i Rejencji Opolskiej (Niemcy) przed 1938 r.

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. Parafie ewangelickie w Województwie Śląskim (Polska) i Rejencji Opolskiej (Niemcy) przed 1938 r.

 

Śląsk w Europie Środkowej w latach 1871–1914

 

Śląsk w Europie Środkowej w latach 1871–1914

 

Śląsk w Europie Środkowej w latach 1822–1938

 

Śląsk w Europie Środkowej w latach 1822–1938

 

 

   MAPY GEOGRAFICZNE   

 

Niecka górnośląska na tle jednostek geologicznych Polski

 

Niecka górnośląska na tle jednostek geologicznych Polski

 

Województwo śląskie. Ukształtowanie powierzchni (mapa hipsometryczna)

 

Województwo śląskie. Ukształtowanie powierzchni (mapa hipsometryczna)

 

Województwo śląskie. Podział na regiony fizykogeograficzne (makroregiony)

 

Województwo śląskie. Podział na regiony fizykogeograficzne (makroregiony)

 

Województwo śląskie. Podział na regiony fizykogeograficzne (mezoregiony)

 

Województwo śląskie. Podział na regiony fizykogeograficzne (mezoregiony)

 

Województwo śląskie. Mapa geologiczna osadów czwartorzędowych

 

Województwo śląskie. Mapa geologiczna osadów czwartorzędowych

 

 

Województwo śląskie. Mapa geologiczna odkryta (bez utworów czwartorzędowych)

 

Województwo śląskie. Mapa geologiczna odkryta (bez utworów czwartorzędowych)

 

Górnośląskie Zagłębie Węglowe

 

Górnośląskie Zagłębie Węglowe

 

Województwo śląskie. Pokrywa glebowa

 

Województwo śląskie. Pokrywa glebowa

 

Województwo śląskie. Wody powierzchniowe

 

Województwo śląskie. Wody powierzchniowe

 

Województwo śląskie. Klasy czystości wód powierzchniowych

 

Województwo śląskie. Klasy czystości wód powierzchniowych

 

Województwo śląskie. Średnie dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 w 2016 roku

 

Województwo śląskie. Średnie dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 w 2016 roku

 

Województwo śląskie. Średnie dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 w 2016 roku

 

Województwo śląskie. Średnie dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 w 2016 roku

 

Województwo śląskie. Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w 2016 roku

 

Województwo śląskie. Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w 2016 roku

 

Województwo śląskie. Średnie roczne stężenie bezno(a)pirenu w 2016 roku

 

Województwo śląskie. Średnie roczne stężenie bezno(a)pirenu w 2016 roku

 

Województwo śląskie. Subregiony historyczno-kulturowe

 

Województwo śląskie. Subregiony historyczno-kulturowe

 

Województwo śląskie. Podział na regiony klimatyczne

 

Województwo śląskie. Podział na regiony klimatyczne

 

Województwo śląskie. Województwo śląsko-dąbrowskie w latach 1945-1950

 

Województwo śląskie. Województwo śląsko-dąbrowskie w latach 1945-1950

 

Województwa po reformie administracyjnej w 1975 r.

 

Województwa po reformie administracyjnej w 1975 r.

 

Województwo śląskie. Euroregiony

 

Województwo śląskie. Euroregiony

 

Województwo śląskie. Dialekty

 

Województwo śląskie. Dialekty

 

Dialekt śląski na współczesnej mapie województw opolskiego i śląskiego

 

Dialekt śląski na współczesnej mapie województw opolskiego i śląskiego

 

Województwo śląskie. Diecezje Kościoła katolickiego po 1992 r.

 

Województwo śląskie. Diecezje Kościoła katolickiego po 1992 r.

 

Górnośląski Związek Metropolitalny

 

Górnośląski Związek Metropolitalny

 

Konurbacja górnośląska

 

Konurbacja górnośląska

 

Konurbacja rybnicka

 

Konurbacja rybnicka

 

Zagłębie dąbrowskie. Ziemia zawierciańska. Zbiorniki i cieki wodne

 

Zagłębie dąbrowskie. Ziemia zawierciańska. Zbiorniki i cieki wodne

 

   PLANSZE EDUKACYJNE   

 

Województwo śląskie. Rzeźba krawędziowa

 

Województwo śląskie. Rzeźba krawędziowa

 

Słowa kluczowe: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Próg Herbski, Próg Woźnicki, Garb Tarnogórski, dolina Górnej Warty, dolina Liswarty, dolina Małej Panwi, rzeźba krawędziowa, górna jura, środkowa jura, górny trias, środkowy trias

 

Województwo śląskie. Schemat osuwiska

 

Województwo śląskie. Schemat osuwiska

 

Słowa kluczowe: osuwisko rotacyjne, jęzor osuwiskowy, czoło osuwiska, szczeliny, skarpa główna, progi, zagłębie wewnątrzosuwiskowe, rów osuwiskowy, powierzchnie odkłucia, skarpy wtórne, próg, wały, szczeliny podłużne

 

 

Województwo śląskie. Rzeźba krasowa

 

Województwo śląskie. Rzeźba krasowa

 

Słowa kluczowe: jaskinia, zapadlisko krasowe, lej krasowy, studnia krasowa, ponor, wywierzysko, stalagnat, stalaktyt, stalagmit, rzeka podziemna

 

 

Województwo śląskie. Ruchy masowe

 

Województwo śląskie. Ruchy masowe

 

Słowa kluczowe: ruchy masowe, osuwisko, odpadanie, spełzywanie

 

 

Województwo śląskie. Przekrój geologiczny przez górnośląską nieckę węglową

 

Województwo śląskie. Przekrój geologiczny przez górnośląską nieckę węglową

 

Słowa kluczowe: niecka węglowa, Górny Śląsk, węgiel kamienny, karbon górny, grupa siodłowa, grupa brzeżna, grupa łękowa, wapienie, trias, paleogen, neogen, iły, piaski, Doktorowicz-Hrebnicki

 

Województwo śląskie. Wyspa ciepła nad miastem. Przykładowy rozkład temperatury

 

Województwo śląskie. Wyspa ciepła nad miastem. Przykładowy rozkład temperatury

 

Słowa kluczowe: wyspa ciepła, rozkład temperatury, miasto, centrum, przedmieścia

 

Bitwa pod Małujowicami, 10 kwietnia 1741 r.

 

Bitwa pod Małujowicami, 10 kwietnia 1741 r.

 

Słowa kluczowe: Małujowice, Fryderyk II, Neipperg, Martitz, Berlichigen, 1741

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń