TWORZYMY
Realizacje

EDUMAPA - NOWY WYMIAR GEOGRAFII

 

EDU-MAPA (www.edu-mapa.pl) to internetowe narzędzie edukacyjne wychodzące naprzeciw trudnemu zadaniu jakim jest przekazanie wiedzy geograficznej w ciekawy i nowoczesny sposób. Portal stanowi narzędzie wspierające proces nauczania geografii, prezentując treści wpisujące się w ministerialną podstawę programową. Mapa od zawsze stanowiła źródło poszerzania horyzontów oraz pobudzała wyobraźnię młodego człowieka, który obecnie musi być na bieżąco z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Tradycyjne mapy i atlasy nie są w stanie nadążać za tymi zmianami, dlatego też wychodzimy naprzeciw temu ograniczeniu z zupełnie nowym produktem, do którego dostęp może mieć każdy, zarówno w szkole, pracy jak i w domu. 

 

 

EDU-MAPA po raz pierwszy była prezentowana podczas  Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej wiosną 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w ramach zajęć warsztatowych dla nauczycieli geografii z całej Polski.  Pod koniec tego samego roku została zauważona i doceniona w IV edycji konkursu "Pomysł na właśną firmę" realizowanego przez Akademiki Inkubator Przedsiębiorczości UMK. Decyzją Rektora UMK oraz Rady ds. Innowacji i Wdrożeń, projekt został nagrodzony jako innowacyjne narzędzie wspierające kształcenie przy pomocy nowoczesnych technologii (czytaj więcej...).

 

 

 

 

 

Projekt jest nadal rozwijany i rozbudowywany. Docelowo portal będzie zawierał bogaty zbiór informacji na każdym poziomie nauczania. Sercem EDU-MAPY jest innowacyjny KREATOR MAP, umożliwiający tworzenie własnych map w oparciu o bogatą bibliotekę warstw tematycznych oraz własne, indywiadualne oznaczenia. EDU-MAPA skłąda się z składa się z kilku zintegrowanych ze sobą modułów, pozwalających w pełni korzystać z jej możliwości.

 

 

 

MAPIARNIA to miejsce gdzie znajdziesz zasób gotowych map opracowanych przez nasz zespół, które możesz od razu wykorzystać według własnych potrzeb. Dzięki Mapiarni, każdy z Użytkowników aplikacji może dzielić się z innymi własnymi mapami, udostępnić je oraz pobierać i drukować. 

 

 

KARTOGRAFIA stanowi syntetyczny podręcznik opisujący w przejrzysty sposób główne zasady i metody tworzenia map.Omawiamy w tym miejscu jak należy przygotować mapę i pokazujemy konkretne przykłady wykorzystane w eduMAPIE. Dzięki nam dowiesz się m.in. jak operować barwą na mapie oraz poprawnie rozmieszczać napisy.

 

 

KREATOR MAP umożliwia tworzenie własnych, spersonalizowanych map w oparciu o bogatą bibliotekę warstw tematycznych oraz narzędzia edycyjne. W kilku działach gromadzimy stale aktualizowane informacje o świecie w postaci warstw tematycznych, dzięki którym twoje mapy będą zawsze aktualne. 

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń