TWORZYMY
O firmie

Publikacje

   LISTA PUBLIKACJI - dr Marcin J. Sobiech   

 

  

    2020     

  

Jamorska I, Sobiech M., Karasiewicz T., Tylmann K.,  2020, Geoheritage of Postglacial Areas in Northern Poland—Prospects for Geotourism, Geoheritage 12(12) (zobacz >>>)

 

 

   2019   

 

 

Sobiech M., 2019, Geomorfologia i formowanie glacimarginalnych stożków sandrowych w świetle analiz GIS, praca doktorska, UMK, Toruń (zobacz >>>)

 

 

   2018   

 

Paszkowski W., Sobiech M., 2018, The modeling of the acoustic condition of urban environment using noise annoyance assessment, Environ. Model. Assess, s. 1–12 (zobacz >>>)

 

 

   2017   

 
 

Wysota W., Krawiec A., Sobiech M.Budowa i historia geologiczna [w:] Radzimiński (red.) Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, TNOiK, UMWK-P, s. 27–46 (zobacz >>>)

 

Krawiec A., Sobiech M., Wysota W., 2015, Zasoby wód podziemnych i złoża kopalin [w:] Radzimiński (red.) Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, TNOiK, UMWK-P, s. 47–55 (zobacz >>>)

 

Kozłowski L., Bielska B., Brzezińska-Rawa A., Flanz S., Goszczyński W., Karwacki A., Knieć W., Koziński G., Kurowska I., Marcysiak T., Mentokowski P., Podhorecki A., Rogatka K., Skowroński J.A., Skrzatek M., Sobczak-Piąstka J., Sobiech M., Szyda B., Wincek A., 2016, Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim : diagnoza  i działania, Wyd. Nauk. UMK, Toruń (zobacz >>>)

 

Adamczyk A., Wysota W., Sobiech M., 2017, A morphometric analysis of an exceptionally long and complex tunnel valley : a case study of the Byszewo Landform, NW Poland, Z. Geomorphol., Vol. 61 Suppl. 2, s. 27–44 (zobacz >>>)

 

 

   2016   

 

 

Kozłowski L., Bielska B., Brzezińska-Rawa A., Flanz S., Goszczyński W., Karwacki A., Knieć W., Koziński G., Kurowska I., Marcysiak T., Mentokowski P., Podhorecki A., Rogatka K., Skowroński J.A., Skrzatek M., Sobczak-Piąstka J., Sobiech M., Szyda B., Wincek A., 2016, Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim : diagnoza z założeniami programu jego kształtowania, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Departament Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zobacz >>>)

 

 

   2015   

 

Sobiech M., Krawiec A., Jamorska I., 2015, Zasoby wód podziemnych i ich ochrona ok. 1:700 000 [w:] Kozieł Z., Sobiech M. (red.) Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 26–27 

 

Sobiech M., Krawiec A., Jamorska I., 2015, Mapa zasobów kopalin ok. 1:700 000 [w:] Kozieł Z., Sobiech M. (red.) Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 28–29

 

Wysota W., Sobiech M., Krawiec A., 2015, Mapa geologiczna utworów powierzchniowych ok. 1:700 000 [w:] Kozieł Z., Sobiech M. (red.) Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 22–23

 

Sobiech M., Krawiec A., Jamorska I., 2015, Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku ok. 1:1 100 000 [w:] Kozieł Z., Sobiech M. (red.) Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 25

 

Wysota W., Sobiech M., Krawiec A., 2015, Mapa geologiczna bez utworów czwartorzędu ok. 1:1 100 000 [w:] Kozieł Z., Sobiech M. (red.) Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 24

 

Sobiech M., Golba R., 2015, Mapa krajobrazowa ok. 1:700 000 [w:] Kozieł Z., Sobiech M. (red.) Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 20–21

 

Adamczyk A., Sobiech M., Urbańska A., Wysota W., 2015, Geomorphometric analysis of glacial curvilineations (GCL) in Dobrzyń Lakeland, Central Poland [w:] Jasiewicz J. (red.) Geomorphometry for geosciences, Bogucki Wyd. Naukowe, UAM, Poznań, s. 221–222 (zobacz >>>)

 

Wysota W., Sobiech M., Krawiec A., 2015, Mapa geologiczna bez utworów czwartorzędu 1:1 000 000 [w:] Kozieł Z. (red.) Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń (zobacz >>>)

 

Sobiech M., Krawiec A., Jamorska I., 2015, Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku 1:1 000 000 [w:] Kozieł Z. (red.) Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń (zobacz >>>)

 

Wysota W., Sobiech M., Krawiec A., 2015, Mapa geologiczna utworów powierzchniowych 1:1 000 000 [w:] Kozieł Z. (red.) Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń (zobacz >>>)

 

Sobiech M., Golba R., 2015, Mapa krajobrazowa 1:500 000 [w:] Kozieł Z. (red.) Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń (zobacz >>>)

 

Sobiech M., Krawiec A., Jamorska I., 2015, Mapa zasobów kopalin 1:500 000 [w:] Kozieł Z. (red.) Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń (zobacz >>>)

 

Sobiech M., Krawiec A., Jamorska I., 2015, Zasoby wód podziemnych i ich ochrona 1:500 000 [w:] Kozieł Z. (red.) Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń (zobacz >>>)

 

Wysota W., Sobiech M., Krawiec A., 2015, Mapa geologiczna utworów powierzchniowych 1:500 000 [w:] Kozieł Z. (red.) Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń (zobacz >>>)

 

Adamiak Cz., Araźny A., Bednarek R., Biczkowski M., Biegańska J., Brodowski P., Buszko J., Cyzman W., Dębowska A., Drachal J., Dubownik A., Golba R., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Jamorska I., Jezierska-Thole A., Juśkiewicz W., Kamiński D., Kasprzyk K., Kejna M., Kluba M., Kosmela M., Kot R., Kozieł Z., Kozłowski L., Krawiec A., Kubiak-Wójcicka K., Kunz M., Marszelewski W., Maszewski R., Mendyk Ł., Molewski P., Nienartowicz A., Nowak M., Okoniewska T., Pawlikowski K., Rosik K., Rudnicki R., Rutkowski L., Skowron R., Sobiech M., Sobota I., Sokołowski I., Solarczyk A., Strzyżewski T., Szumańska I., Szyda B., Szymańska D., Środa-Murawska S., Świtoniak M., Trapszyc A., Uscka-Kowalkowska J., Weckwerth P., Wiśniewski Ł., Wysota W., 2015, Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń (zobacz >>>)

 

Adamiak Cz., Araźny A., Bednarek R., Biczkowski M., Biegańska J., Brodowski P., Buszko J., Cyzman W., Dębowska A., Drachal J., Dubownik A., Golba R., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Jamorska I., Jezierska-Thole A., Juśkiewicz W., Kamiński D., Kasprzyk K., Kejna M., Kluba M., Kosmela M., Kot R., Kozieł Z., Kozłowski L., Krawiec A., Kubiak-Wójcicka K., Kunz M., Marszelewski W., Maszewski R., Mendyk Ł., Molewski P., Nienartowicz A., Nowak M., Okoniewska T., Pawlikowski K., Rosik K., Rudnicki R., Rutkowski L., Skowron R., Sobiech M., Sobota I., Sokołowski I., Solarczyk A., Strzyżewski T., Szumańska I., Szyda B., Szymańska D., Środa-Murawska S., Świtoniak M., Trapszyc A., Uscka-Kowalkowska J., Weckwerth P., Wiśniewski Ł., Wysota W., 2015, Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UWK-P, Toruń

 

   2014  

 

Golba R., Pilarska A., Sobiech M., 2014, Redakcyjne i techniczne problemy opracowania map w aplikacji pt. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" [w:] Golba R., Kozieł Z. (red.) Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii : XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, 63–64

 

Krawiec A., Sobiech M., 2014, Główne problemy opracowania map z działu Środowisko przyrodnicze IAWK-P [w:] Golba R., Kozieł Z. (red.) Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii : XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, 53–54

 

Adamczyk A., Sobiech M., Wysota W., 2014, Morfologia i geneza rynny byszewskiej w świetle analizy geoprzestrzennej GIS [w:] Molewski P., Juśkiewicz W. (red.) Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość : X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin: streszczenia, Stow. Geomorf. Polskich, Toruń, s. 16–17

 

Jamorska I., Sobiech M., 2014, Numeryczny model terenu jako uzupełnienie kartowania terenowego na potrzeby modelowania przepływu wód podziemnych [w:] Krawiec A., Jamorska I. (red.) Modele matematyczne w hydrogeologii, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 21–27 (zobacz >>>)

 

Sobiech M., Kornaś M., Marszelewski W., 2014, Zasoby wodne jeziora Dzierzgoń w świetle analiz geoprzestrzennych [w:] Machula S., Kubiak J. (red.) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior: XVIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Szczecin-Moryń, 23-26 września 2014 : materiały konferencyjne, Szczecin : Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Plewnia Jacek, Plewnia Maria, s. 58

 

Kornaś M., Sobiech M., Marszelewski W., 2014, Zmiany zasobów wodnych jezior podpiętrzonych na przykładzie jeziora Dzierzgoń [w:] Machula S., Kubiak J. (red.) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior: XVIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Szczecin-Moryń, 23-26 września 2014: materiały konferencyjne, Szczecin, Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Plewnia Jacek, Plewnia Maria, s. 32–33

 

Wysota W., Sobiech M., 2014, Dziedzictwo geologiczne obszaru Lidzbarka i okolic [w:] Grążawski K., Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim, s. 19–32

 

Gałązka D., Wysota W., Sobiech M., 2014, Welski Park Krajobrazowy : mapa geologiczno-turystyczna : skala 1: 40 000, PIG-PIB, Warszawa (zobacz >>>)

 

Narloch W., Wojciechowska J.M., Osowicka A., Wysota W., Piotrowski J.A., Sobiech M., 2014, Zróżnicowanie facjalne glin jako wskaźnik fluktuacji ciśnienia wód subglacjalnych na kontakcie lodu i podłoża podczas zlodowacenia Wisły w północnej części Pojezierza Dobrzyńskiego, Landform Analysis 25, s. 125–133 (zobacz >>>)

 

Sobiech M., Wysota W., 2014, Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu w rejonie Górzna i Lidzbarka (północno-środkowa Polska) na podstawie analiz geoprzestrzennych, Landform Analysis 25, s. 135–142 (zobacz >>>)

 

 

   2013   

 

Karasiewicz M.T., Sobiech M., Hulisz P., Świtoniak M., 2013, Zastosowanie GIS w badaniach paleogeograficznych w rezerwacie Retno (Brodnicki Park Krajobrazowy) [w:] Kunz M., Nienartowicz A. (red.) Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi : od teorii do praktyki, FU-W DANIEL, Tuchola, s. 61–71 (zobacz >>>)

 

Sobiech M., 2013, Grodziska ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej w świetle analiz geoprzestrzennych, Roczniki Geomatyki 11(4), s. 81–92 (zobacz >>>)

 

Kot R., Sobiech M., 2013, Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Rocz. Świętokrz. B Nauki Przyr. 34,

s. 77–92 (zobacz >>>)

 
 

   2012   

 

Kot R., Sobiech M., 2012, Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju, Kielce-Sobków, 5-7 lipca 2012, s. 40–41

 

Karasiewicz M.T., Maszewski R., Pospieszyńska A., Sobiech M., Świtoniak M., Tomoń M., 2012, Położenie geograficzne, warunki meteorologiczne, rzeźba terenu i pokrywa glebowa [w:] Karasiewicz M.T., Hulisz P., Świtoniak M. (red.) Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie), Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 9–23 (zobacz >>>)

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń