TWORZYMY
O firmie

Opinie klientów

 

Małgorzata Walter >>>

Dyrektor Departamentu Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

EXGEO Professional Map - Marcin Sobiech wykazał się profesjonalizmem i kompetencjami zawodowymi w pełni odpowiadającymi wymaganiom stawianym przez zleceniodawcę.

 

Biegła znajomość oprogramowania GIS służącego do obsługi danych geoinformacyjnych wykorzystywanych w bieżącej pracy Departamentu Środowiska UMWK-P w Toruniu, pozwoliła na terminowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie opracowania danych geoinformacyjnych w zakresie powierzchniowych form ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Wobec prawidłowego i w pełni zgodnego z warunkami umowy wykonania prac będących przedmiotem ww. umowy, rekomendacja ewentualnej współpracy z Panem Marcinem Sobiechem i EXGEO Professional Map jest pod każdym względem uzasadniona.

 


Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek >>>

Zastępca Dyrektora ds. Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

 

 

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej kolejny raz pragnie podziękować Panu Marcinowi Sobiechowi za owocną współpracę przy tworzeniu drugiej serii map do platformy edukacyjnej EDUŚ. Mapy ponownie wyróżniają się estetyczną oprawą graficzną i dobrym wykonaniem technicznym.

 

Pan Marcin Sobiech wykazał się pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Praca została wykonana terminowo i solidnie, a autor map pozostawał w stałym kontakcie z OBR BŚ.

 


 

 

Dr Artur Rodziewicz >>>

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, 

Instytut Orientalistyki, Zakład Iranistyki

 

Dla zilustrowania tez w anglojęzycznej książce potrzebowałem kilku map obrazujących zarówno starożytne, jak i współczesne miejsca na obszarze Kurdystanu i szerzej – Bliskiego Wschodu. Do nawiązania współpracy z firmą EXGEO przekonały mnie trzy czynniki. 

 

Po pierwsze to, że firma może się pochwalić dorobkiem. Współpracowała wcześniej m.in. z historykami, którzy z natury są drobiazgowi i wymagający. Po drugie informacyjno-estetyczny walor jej dotychczasowych prac, które mogłem zobaczyć na stronie internetowej. Po trzecie – wiedza i doświadczenie zarówno geograficzne, jak i kartograficzne połączone z kulturą osobistą Pana dr. Sobiecha. 

 

Dzięki jego cierpliwości przy nanoszeniu poprawek, profesjonalnym sugestiom i łatwości kontaktu, udało się nam stosunkowo szybko osiągnąć pożądany efekt.

 

 


 

Dr hab. Radosław Biskup >>>

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Historii i Archiwistyki

Zakład Historii Krajów Bałtyckich

Badając przeszłość historyk porusza się w czasie i przestrzeni. O ile to możliwe, narracjom historycznym powinno towarzyszyć opracowanie kartograficzne, ukazujące badane procesy w kontekście geograficznym.

 

Firma EXGEO, z którą współpracuję już od kilku lat, zapewnia ten rodzaj usługi. To, co muszę podkreślić, to indywidualne, niemechaniczne podejście do każdego zlecenia oraz możliwość korzystania z szerokiego wachlarza możliwości technicznych.

 

Co ważne, EXGEO wykonuje nie tylko drobne usługi kartograficzne, ale również skomplikowane bazy danych z podkładem mapowym. Bardzo polecam.

 


 

 

Dr Sylwester Piszczek >>>

dyrektor, Biuro Podróży GEOSFERA

 

Z firmą EXGEO Professional Map współpracujemy już od 6 lat. Firma corocznie opracowuje projekty naszych katalogów dla szkół oraz dla grup dorosłych.

 

 

Wielką zaletą firmy EXGEO jest dbałość o szczegóły i indywidualne podejście do klienta. Mamy możliwość nanoszenia własnych uwag, które są zawsze uwzględniane przy realizacji projektów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy i oczywiście będziemy ją dalej kontynuować.

 

Szczerze polecamy Firmę EXGEO Professional Map.

 


 

Mateusz Sznajder

Wydawnictwo HORYZONT

 

Wspólnie z p. Marcinem Sobiechem zrealizowaliśmy już kilka projektów m.in. Mapę Zakładów Mięsnych i Rybnych w Polsce oraz Mleczarską Mapę Polski. Najważniejszym i najbardziej czasochłonnym projektem było wykonanie platformy internetowej FirmySpozywcze.pl – zaawansowanego systemu online, wykorzystującego informację geograficzną GIS. 

 

We współpracy z p. Marcinem cenię najbardziej jego zaangażowanie, terminowość, cierpliwość i otwartość na nowe rozwiązania, co przyczynia się do bezproblemowego zakończenia projektów.

 


 

 

Dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW >>>

Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

 

Firma EXGEO Professional Map jest mi znana z wykonania map adminstracyjnych Królestwa Polskiego w latach 1815-1914 na potrzeby projektu „Urzędnicy i urzędy Królestwa Polskiego w latach 1815-1914” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki edycja 2. 

 

Firma wykonuje prace solidnie i terminowo. Traktuje zamawiającego z życzliwością. Potrafi prowadzić z nim rzeczowy dialog merytoryczny. Firma jest otwarta na sugestie zamawiającego. Solidność i fachowość w jej działaniu sprawia, że mogę rekomendować EXGEO Professional Map wszystkim pragnącym zamówić mapy.

 


 

Dr Michał Marciak >>>

kierownik projektu badawczego "Gaugamela" >>>

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 

Dr Marcin Sobiech jest współpracownikiem naukowym w międzynarodowym projekcie badawczym Gaugamela, którego celem jest zlokalizowanie jednej z najważniejszych bitew świata starożytnego, w której Aleksander Wielki odniósł decydujące zwycięstwo nad państwem perskim w 331 r. p.n.e.

 

Należy podkreślić, że rola dr. M. Sobiecha polega nie tylko na sporządzaniu świetnej jakości produktów mapowych, ale przede wszystkim na prowadzeniu badań naukowych w zakresie GIS. Zastosowanie metod GIS w historii starożytnej jest zasadniczo pionierskim przedsięwzięciem, którego wyniki już niebawem zostaną opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych.

 

 

Gorąco polecam usługi p. dr. M. Sobiecha!

 


 

  

Marek Witkowski >>>

Prezes Zarządu MW Sp. z o o.

 

Zespół EXGEO z powodzeniem wykonał dla nas projekt i opracowanie kartograficzne regionalnych map adminsitracyjno-drogowych. Zadanie zostało wykonane z należytą starannością, teminowo i przy pełnym zaangażowaniu. 

 

EXGEO jest wiarygodnym partnerem i wykonawcą opracowań kartgoraficznych i usług GIS.

 


 

 

Dr Iwona Janicka >>>

Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański

 

Z EXEGO Professional Map (konkretnie z p. Marcinem Sobiechem) współpracę nawiązałam przy okazji opracowywania map historycznych. Kontakt z firmą był bardzo dobry, uwzględniano wszystkie moje wskazówki  i prośby. Mapy wykonane są profesjonalnie, na czas. Koszt map był adekwatny do zamówienia. 

 

Polecam wszystkim, sama na pewno niedługo ponowie skorzystam ze współpracy.

 


 

Światosław Janoczkin

kresowianin, mieszkaniec Łunińca

 

Chciałbym podziękować Panu Marcinowi Sobiechowi i w jego osobie - całej firmie EXGEO Professional Map, za owocną współpracę na niwie rekonstrukcji map i planów z okresu Drugiej Rzeczypospolitej!

 

Pan  Marcin i jego firma wykazali się nie tylko wysokim profesjonalizmem i kompetencjami w dziedzinie kartograficznej, lecz wyjątkowa elastycznością w podejściu do klienta - osoby zamawiającej, niesamowitą szybkością i jakością w doskonaleniu map i planów.

 

Chciałbym zaznaczyć nie tylko mechaniczne wykonanie zamówionej pracy, lecz głębokie zanurzenie w temat i szczere nim zainteresowanie. Coś takiego rzadko obecnie spotkać, zwłaszcza w takim temacie, jak historia Kresów Wschodnich. Dla większości ludzi w Polsce temat ten przebolały, tylko nie dla Pana Marcina i jego pracowników, którzy bardzo zainteresowali się tematem w tym mojego rodzinnego Łunińca i realizowali wspaniałą rekonstrukcję jego przedwojennego planu.

 

Za to jeszcze raz Państwu szczerze dziękuję, życzę owocnej pracy i sukcesów!

 


 

 

Tomasz Grzegorz Stala >>>

Prezes Zarządu Wydawnictwa 3DOM Sp. z o.o.

 

Firma EXGEO Professional Map, w osobie doktora Marcina Sobiecha, jest odzwierciedleniem kreatywności, terminowości, uczciwości i profesjonalizmu.

  

Zakres prac jakie firma EXGEO wykonała dla Wydawnictwa 3DOM (mapy do książek, mapy drukowane: fizyczne, polityczne, mapy-kolorowanki, mapa w stylu „fantasy”) sprawia, że nasza ocena jest rzetelna, nie wynikająca z jednego zlecenia, tylko ze stałej współpracy, którą będziemy kontynuować.

 


 

Dr hab. Dariusz Karczewski, prof. uczelni >>>

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

Z Panem doktorem Marcinem J. Sobiechem współpracuję już od kilku lat. Przygotowywał bowiem dla mnie szereg map historycznych, planów miast i komputerową rekonstrukcję widoku zamku. Współpracę tę zawsze cechował wyjątkowy profesjonalizm, a zaangażowanie Pana doktora Marcina Sobiecha dalece wybiegało poza zwykłą realizację powierzonych mu obowiązków.

 

Nowatorskie rozwiązania oraz niemal intuicyjne zrozumienie potrzeb co do formy przygotowywanych materiałów, sprawiły, że podjęte przez niego zadania zawsze zdobywały moje uznanie. 

 


 

Dr Kamil Kajkowski >>>

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

 

Poszukując materiałów ilustrujących aktualnie zajmujące mnie zagadnienia badawcze, zwróciłem uwagę na prace wykonane pod szyldem EXGEO.

 

To co przykuło moja uwagę to umiejętne połączenie dużej ilości szczegółów przy jednocześnie zachowanej przejrzystości i czytelności opublikowanych map. Nie czekając zbyt długo zwróciłem się więc z prośbą o współpracę, którą natychmiast podjęliśmy. Współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie zdradzając duże zaangażowanie, umiejętności i wiedzę osoby ukrywającej się za tym logo.

 

 

Uważam, że każda osoba posiłkująca się mapowaniem wyników własnej pracy/badań powinna zwrócić uwagę na EXGEO Professional Map.

 


 

Dr Natalia Królikowska-Jedlińska >>>

Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

 

Pragnę wyrazić moją wdzięczność za profesjonalne i terminowe wykonanie map historycznych Półwyspu Krymskiego z uwzględnieniem danych społeczno-gospodarczych z XVII-wiecznego osmańskiego rejestru podatkowego.

 

Wykonane zlecenie, a szczególnie oznaczenie na mapie historycznych miejscowości, oceniam jako trudne w związku z jednej strony ze szczupłością źródeł kartograficznych dla XVII w., a z drugiej z diametralną zmianą nazw miejscowych zw. z aneksją półwyspu w końcu XVIII w., a później antytatarską polityką prowadzoną przez ZSRR po II WŚ.

 

Chciałabym także podziękować za możliwość kilkukrotnego poprawienia danych znajdujących się na mapach, co sprawiło, że miałam poczucie spokoju i komfortu w opracowywaniu danych.

 

Z całą pewnością będę korzystała z Państwa usług w przyszłości i mogę je spokojnie polecić innym badaczom. 

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń