TWORZYMY
Blog

Obiekty kultu religijnego w Polsce [MAPY]

2020-02-19

Na podstawie analizy danych dostępnych na portalu Open Street Maps oraz własnych badań, zestawiliśmy lokalizację obiektów kultu religijnego w Polsce. 


 

KOŚCIOŁY RZYMSKOKATOLICKIE  |  POZOSTAŁE BUDYNKI RZYMSKOKATOLICKIE KLASZTORY  |  CERKWIE  |  SYNAGOGI MECZETY  |  POZOSTAŁE OBIEKTY KULTU RELIGIJENGO  |  ANALIZA DANYCH PRZESTRZENNYCH

 


 

Najliczniejszą grupę obiektów stanowią kościoły rzymskokatolickie (ponad 16 000 obiektów) oraz pozostałe budowle reprezentowane przez kaplice, dzwonnice i wieże (ponad 7 600 obiektów). Klasztory i zgromadzenia zakonne obejmują ponad 1800 obiektów, w tym ponad 1300 użytkowanych przez zgromadzenia męskie i ponad 500 obiektów przez zgromadzenia żeńskie. 

 

Liczba cerkwi na terenie Polski przekracza 500 obiektów, położonych głównie w woj. podlaskim, podkarpackim i małopolskim. Obiekty użytkowane przez kościół protestancki (ok. 20), zielonoświątkowców (ok. 30), adwentystów (ok. 20), arian i baptystów (pon. 10) stanowią nieliczną grupę obiektów i w większości położone są w południowej części kraju. Świadkowie Jehowy na terenie kraju mają ponad 200 obiektów, w większości tzw. Sal Królestwa Świadków Jehowy. 

 

Synagogi (ok. 60) rozproszone są na terenie całego kraju z czego większość występuje w jego części południowej. Meczety znajdują się w trzech dużych miastach (Warszawie, Poznaniu i Gdańsku) oraz w województwie podlaskim. Wyznawcy buddyzmu mają do dyspozycji na terenie kraju około 10 obiektów

 


 

   KOŚCIOŁY RZYMSKOKATOLICKIE   

 

mapa religijna, mapa kościołów, kościoły w Polsce, chrześcijaństwo, exgeo, kartografia 


 

   POZOSTAŁE BUDYNKI RZYMSKOKATOLICKIE   

 

mapa religijna, mapa kościołów, kościoły w Polsce, kaplice, dzwonnice, wieże, chrześcijaństwo, exgeo, kartografia 


 

   KLASZTORY (MĘSKIE I ŻEŃSKIE)   

 

mapa religijna, mapa klasztorów, kościoły w Polsce, klasztory w Polsce, chrześcijaństwo, exgeo, kartografia, klasztory męskie, klasztory żeńskie 


 

   CERKWIE   

 

mapa religijna, mapa kościołów, kościoły w Polsce, cerkwie w Polsce, chrześcijaństwo, exgeo, kartografia


 

   SYNAGOGI   

 mapa religijna, mapa synagog, synagogi w Polsce, judaizm, Żydzi, exgeo, kartografia


 

   MECZETY   

 mapa religijna, mapa meczetów, meczety  w Polsce, islam w Polsce, islamizacja, exgeo, kartografia


 

   POZOSTAŁE OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO   

 

mapa religijna, protestanci, ewangelicy, zielonoświątkowcy, kościół zielonoświątkowy, adwentyści, arianie, baptyści, świadkowie jehowy, buddyzm, exgeo, kartografia

 


 

   ANALIZA DANYCH PRZESTRZENNYCH   

 

analiza danych GIS, analizy przestrzenne, mapy kościelne, exgeo, kartografia

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń