TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Blog

EXGEO - o nas

Jesteśmy firmą działająca na rynku kartograficznym i geoinformacyjnym.  Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem, redakcją i wydawaniem opracowań kartograficznych (map, atlasów, wizualizacji, analiz geoprzestrzennych itp.). Nasze usługi obejmują przede wszystkim redakcję map (historycznych, szkolnych, wielkoformatowych, interaktywnych), atlasów, wizualziacji i rekonstrukcji 3D, analizę i prezentację zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz projetowanie aplikacji i stron internetowych. 

 

 

 


dr Marcin Sobiech

 

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

 

stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

laureat olimpiad przedmiotowych z geografii na szczeblu krajowym i międzynarodowym

 

autor i wspólautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu nauk o ziemi, geomatyki i historii (zobacz)

 

członek zespołów realizujących granty naukowe

  

 

inż. Jakub Ciach

 

absolwent informatyki stosowanej UMK w Toruniu

 

programista aplikacji internetowych, specjalizujący się 
w takich technologiach jak: PHP, JavaScript, HTML, CSS

 

 

  

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń