TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Aktualności

Mapa Rzeczpospolitej Obojga Narodów A.D. 1770

2018-07-12

Rzeczpospolita przez wieki zmieniała swoje granice. W jubileuszowym 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, oddajemy w Wasze ręce mapy, na których uchwycono istotne momenty w historii naszego kraju – Rzeczpospolitą Obojga Narodów w przede dniu rozbiorów oraz Drugą Rzeczpospolitą (zobacz) przed agresją niemiecko-radziecką. Mapy opracowano w formie map administracyjnych oraz ogólnogeograficznych, uzupełnionych o treści rozszerzające, dotyczące ludności, narodowości, wyznań, zasobów naturalnych, rolnictwa oraz przemysłu. W sumie stworzyliśmy dla Was 28 unikalnych map, dzięki którym zrozumienie tego, jakie było ówczesne polskie państwo, stanie się łatwiejsze. Mapy wyposażone są w zawieszki, dzięki czemu będą mogły zająć odpowiednie miejsce w Waszych domach i biurach.

 


Mapa obejmuje obszar ziem środkowej i wschodniej Europy, znajdujących się we władaniu polskim do roku 1770-ego uwzględniając także wcześniej utracone obszary na wschodzie. 


 

 

 

Część administracyjna

 

Główna plansza postała w oparciu o różnorodne źródła kartograficzne i studia literaturowe, dzięki czemu możliwe było odtworzenie przebiegu granic wojewódzkich i państwowych z uwzględnieniem szczegółowej sieci hydrograficznej oraz zmian linii brzegowej. Sieć osadnicza odpowiada stanowi z końca XVIII wieku, z uwzględnieniem populacji poszczególnych ośrodków miejskich. Tło uzupełnia plastyczny obraz rzeźby terenu, puszcz oraz terenów podmokłych.

 

Informacje uzupełniające obraz państwa dotyczą gęstości zaludnienia oraz głównych ośrodków miejskich, mozaiki wyznań wraz z ośrodkami zwierzchnimi kościoła oraz własności ziemskiej i siedzib rodów magnackich.

 

 

Część ogólnogeograficzna

 

Centralna mapa przestawia przestrzeń geograficzną będącą fundamentem, na którym oparła swoje granice ówczesna Rzeczpospolita. Za pomocą barwnej skali wysokościowej, zaprezentowana została rzeźba terenu, uzupełniona o szczegółowy rysunek sieci hydrograficznej (m.in. zatopione dziś dnieprzańskie porohy), tereny podmokłe oraz nazwy regionów geograficznych. Sieć szlaków handlowych łączy ze sobą ponad 1000 miejscowości o różnej randze, zróżnicowanych pod względem liczby mieszkańców.

Plansze rozszerzające dotyczą geologii i płodów kopalnych, gospodarki rolnej oraz przemysłu na ziemiach polskich w końcu XVIII wieku. 

 

 


Mapy dostępne są w sprzedaży internetowej w dwóch rozmiarach. Bezpośrednie linki do sklepu poniżej:


 

 

Mapa Rzeczpopolitej Obojga Narodów a.d.1770, format A2 >>> przejdź do sklepu

 

MAPA RZECZPOPOLITEJ OBOJGA NARODÓW a.d.1770, FORMAT A3 >>> PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń