TWORZYMY

MAPY HISTORYCZNE

ANALIZY PRZESTRZENNE WIZUALIZACJE MAPY SZKOLNE MAPY ŚCIENNE MAPY CYFROWE APLIKACJE INTERNETOWE
Aktualności

Mapa II Rzeczpospolitej A.D. 1937

2018-07-12

Rzeczpospolita przez wieki zmieniała swoje granice. W jubileuszowym 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, oddajemy w Wasze ręce mapy, na których uchwycono istotne momenty w historii naszego kraju – Rzeczpospolitą Obojga Narodów w przede dniu rozbiorów oraz Drugą Rzeczpospolitą (zobacz) przed agresją niemiecko-radziecką. Mapy opracowano w formie map administracyjnych oraz ogólnogeograficznych, uzupełnionych o treści rozszerzające, dotyczące ludności, narodowości, wyznań, zasobów naturalnych, rolnictwa oraz przemysłu. W sumie stworzyliśmy dla Was 28 unikalnych map, dzięki którym zrozumienie tego, jakie było ówczesne polskie państwo, stanie się łatwiejsze. Mapy wyposażone są w zawieszki, dzięki czemu będą mogły zająć odpowiednie miejsce w Waszych domach i biurach.

 


Zasadnicza część mapy prezentuje ziemie wchodzące w skład państwa polskiego w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Treści rozszerzające dotyczą aspektów ludnościowych, wyznań i narodowości, zasobów naturalnych oraz gospodarki z podziałem na rolnictwo i przemysł. Dodatkowo kompozycję uzupełniono o szczegółowe mapy sześciu wybranych obszarów w kraju.


Część administracyjna

 

Mapa główna przedstawia podział administracyjny Polski, z uwzględnieniem granic wojewódzkich i powiatowych oraz siedzibami władz terytorialnych. Szkielet administracyjny uzupełniony został poprzez sieć osadniczą z uwzględnieniem wielkości poszczególnych ośrodków miejskich, sieć kolejową oraz drogową. Całość uzupełnia szczegółowy oraz sieci hydrograficznej, puszcz oraz plastycznego rysunku rzeźby terenu.

 

 

Plansze dodatkowe podejmują zagadnienia gęstości zaludnienia i rozmieszczenia największych miast, wyznań, narodowości wraz z ich strukturą na tle całego kraju. Mapy szczegółowe przedstawiają główne elementy krajobrazu (lasy, tereny zabudowane, wody powierzchniowe oraz infrastrukturę) w rejonie Wybrzeża, Wilna, Warszawy, Lwowa, Krakowa oraz na Śląsku.

 

Część ogólnogeograficzna

 

Główna mapa prezentuje przestrzeń geograficzną państwa polskiego w I połowie XX wieku. Baza mapy, którą stanowi rzeźba terenu, została przedstawiona przy pomocy skali barw, wzbogaconej o rysunek cieniowanej rzeźby ternu, bogatą sieć hydrograficzną oraz zarys występowania kompleksów leśnych. Sieć osadnicza obejmuje rozmieszczenie poszczególnych miast wraz z  informacją o liczbie mieszkańców, przebiegu linii kolejowych oraz głównych drógach.

 

 

Mapy uzupełniające podejmują zagadnienia związane z geologią obszaru, występowaniem surowców mineralnych, uprawą roślin, hodowlą zwierząt oraz przemysłem i transportem.  

 

 

Powiększone fragmenty oddają ukształtowanie powierzchni terenu w rejonie Wybrzeża, Wilna, Warszawy, Lwowa, Krakowa oraz na Śląsku.

 

 

 


Mapy dostępne są w sprzedaży internetowej w dwóch rozmiarach. Bezpośrednie linki do sklepu poniżej:


 

 

MAPA II RZECZPOsPOLITEJ a.d.1937, FORMAT A2 >>> PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

MAPA II RZECZPOsPOLITEJ a.d.1937, FORMAT A3 >>> PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń